آموزش ساخت و اعمال متریال تکسچر زیبراش Texturing

آموزش تکسچرسازی سر برای پیکره  Texturing a head  در قسمت های قبلی ، درک پایه ای از نحوه نور پردازی زیبراش با Spotlight works ها داشتیم. در این قسمت میخوایم این مهارت ها را عملا بکار بگیریم. Texturing تکسچردهی پیکره انسان …

Read More »