How to work with Asset Library 3ds max 2021

برای تازه کردن نمایشگر ، یکی از این اسناد را در اینجا انتخاب می کنم. و ما در اینجا “Merge / Import” ، “XRef” یا پیوند به یک سند خارجی یا “Replace” را ایجاد کرده ایم. اگر وارداتی انجام می دادم ، آن شی object برای همیشه به صحنه فعلی وارد می شد. اگر من یک کشیدن XRef انجام می دادم ، ما یک صحنه XRef ایجاد می کردیم ، نه یک شی XRef. بسیار خوب ، پس بیایید ایمپورت کنیم. من “وارد کردن یا ادغام” را انتخاب می کنم ، و “02 02 قفسه کتاب سیاه و سفید” را به نمای بالا می کشم. ماوس را پایین نگه دارید ، من آن طرف را می کشم و سپس ماوس را رها می کنم ، و سپس دوباره می کشم ، و در آخر کلیک می کنم تا تعیین کنم می خواهید کجا قرار بگیرد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا